Ridhus med måttet 20 * 60.
Nytt underlag inlagt 2012.