sd
På gården finns 2 st ridbanor.
Den senaste med fibersandsunderlag stod klar hösten 2018 och har måtten 35*75 m.

H