Gräsbana med stor och liten vattengrav, bank och pulvermangrav.